OCT Optopol - SOCT Copernicus REVO e компактен, преден и заден Spectral Domain OCT (томограф)

OPTOPOL SOCT REVO FLUX - 250 000 А-скана/сек. (*очаква се)

OPTOPOL SOCT REVO NX 110 – 110 000 А-скана/ сек.

OPTOPOL SOCT REVO FC (SOCT в комбинация с 12.3 Mpxl. NonMyd” ретинална камера (*очаква се)

OPTOPOL SOCT Copernicus REVO 27  /60/80

 

  

Технологията OCT много бързо навлезе в ежедневната практика и стана задължителна част от стандарта при очното изследване.

OPTOPOL SOCT Copernicus REVO е представител точно на това поколение апарати, без които вече съвременната офталмология не може.

Интуитивен, удивително удобен софтуер!

Автоматично позициониране, разпознаване и сканиране, проследяване,  самонастройване се към предишни изследвания, сканиране. Предварителни сандартни профили на сканиране с възможности за редактиране на всеки отделeнен скан, са пестящи време авангардни решения, особено за  много натоварените кабинети.

SOCT Copernicus REVO e компактен, преден и заден Spectral Domain OCT (томограф), с висока скорост на сканиране – 27 000/ 60 000/ 80 000А-скана в сек. и HD картина в цялото видимо, сканирано поле.

Апаратът е изключително компактен и може да се разположи дори в малък кабинет с ограничено пространство. Интересна е възможността за разполагане на пациента от същата страна, от която е и изследващия!

Получаването на изображение е лесно – позициониране на пациента и натискане на един бутон за изследване и на двете очи ! По предварително зададен протокол могат да се правят не само един вид сканиране , а серия – в зависимост от нуждите – скрининг, глаукома, ретина.

SOCT Copernicus REVO автоматично разпознава и коригира рефракцията на пациента.

Апаратът е с пълен набор  сканове – линеен, растер, радиерен , кръстообразен, и 3D, с които се работи и в предния и задния сегмент на окото.

*Опционално (допълнително) скенера може да бъде обогатен със софтуерни модули за OCT- Биометрия, T-OCT – топография на роговицата и ОСТ А ( ангиография).

( * с изключение на модела с 27 000 А-скана/сек)

Biometry OCT е оригинален иновативен метод за визуализация и измерване на разположението на тъканите по дължината на окото, както и на цялата му дължина – от върха на роговицата до фовеята.

Т.е. SOCT Copernicus REVO работи като кохерентен биометър (!) който дава високоточни и статистически удостоверени параметри на цялата дължина на окото -AL, дебелината на лещата - LT, централната роговична дебелина- CCT, дълбочината на предната камера - ACD.

Всичко това е показано не само с цифри и размери, а и с реално В-OCT изображение за пряк визуален контрол и диагностика още при измерването!

Модулът T-OCT – топография на роговицата значително разширява възможностите за диагностика и проследяване на фините промени по двете роговични кривини, както и активното търсене и откриване на кератоконус, напр.

Друга възможност е в софтуера да се импортират изображения от други подобни апарати или от ретинална камера, например. Импортираното изображение се напасва със зоната на сканиране и може да се добие представа за съответствието на цветната картина на очното дъно със съответния скан в дълбочина.

Полезна е опцията за промяна на фиксацията на пациента и възможността за избор на точна позиция на скана – и по вид, и по място, и по посока, и по ъгъл, и по размер и по плътност и повторяемост или гъстота на скановете при растер! Пациентът вижда фиксационната марка варху OLED (!)дисплей през оптиката на самия апарат. При хора с нарушено централно виждане – има предвиден външен фиксатор за другото око.

Огледът при сканиране е в реално време! Във всеки един момент може да се направи „приндителен“ скан, ако това се окаже необходимо или се дебне точно определена позиция на окото с наличната патология.

Визуализацията, 3D- редактирането и особено, „пилинга“ – слой по слой, в това число и на стъкловидно тяло, сами по се беси, са от най-желаните опции от професионалистите.

Бързото сканиране рязко намалява възможността за получаване на артефакти при изследването, а високочувствителният сензор значително подобрява разликата сигнал/шум за получаване на висококачествено изображение.

Автоматичният 3D режим е напълно достатъчен за оценка на състоянието на ретината и за анализ на получени увреждания от глаукомен тип, напр. Авточатичният анализ и сравнение с базата данни е мигновена и удобна за експортиране въ всякакви формати.

SOCT Copernicus REVO има режим и софтуер за OCT Angiography – бързо, неинвазивно, безконтрастно, изследване на кръвния съдов поток. ...

Подробна информация: OPTOPOL

WebDevelop: www.RGS-bg.com